خرید جدید منصوریان در یک قدمی استقلال

خرید جدید منصوریان در یک قدمی استقلال
مهدی شیری گفت: با استقلال صحبت هایی داشته ام و تا چهارشنبه تکلیفم با این تیم مشخص می شود.

خرید جدید منصوریان در یک قدمی استقلال