خرید جدید برانکو/ یک خشن دیگر به جمع سرخ پوشان اضافه می شود!

خرید جدید برانکو/ یک خشن دیگر به جمع سرخ پوشان اضافه می شود!
این فصل هم کامیابی‌نیا، احمدزاده و مسلمان به ترتیب 8، 7 و 6 کارت زرد گرفتند و از مدافعان سرخپوش خشن‌تر بودند. حالا نوبت سیامک نعمتی شده تا به این خط هافبک عصبانی اضافه شود.

خرید جدید برانکو/ یک خشن دیگر به جمع سرخ پوشان اضافه می شود!