خرید تضمینی 2 میلیون تن گندم از کشاورزان

خرید تضمینی 2 میلیون تن گندم از کشاورزان
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: از آغاز فصل برداشت تاکنون 2 میلیون و 800 هزار تن گندم به ارزش 31 هزار و 650 میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شده است.

خرید تضمینی 2 میلیون تن گندم از کشاورزان