خروج بی سابقه مهاجران اروپایی از انگلیس

خروج بی سابقه مهاجران اروپایی از انگلیس
: داده های اداره آمار انگلیس نشان می دهد از اکتبر 2016 تا سپتامبر 2017 حدود 130 هزار شهروند اتحادیه اروپا که در انگلیس زندگی می کردند، این کشور را ترک کرده اند. این بالاترین رقم در10 سال گذشته است.

خروج بی سابقه مهاجران اروپایی از انگلیس