خداحافظی استقلال با خارجی هایش

خداحافظی استقلال با خارجی هایش
اینطور که به نظر می رسد داستان جدایی پادوانی از استقلال جدی است و این مدافع برزیلی به احتمال زیاد در نیم فصل مجبور به ترک تیم خواهد شد.

خداحافظی استقلال با خارجی هایش