خبر 20 چهارشنبه 11 مرداد 96

خبر 20 چهارشنبه 11 مرداد 96
پیدا شدن کودک یک سال و نیمه مشهدی که 10 روز پیش ناپدید شده بود/ حضور وزرا در کابینه جدید از زبان خودشان/ رئیس کل بیمه مرکزی: حوادث تلخ در یک سال گذشته باعث شده تا مردم بیمه را جدی تر بگیرند و چند خبر دیگر.

خبر 20 چهارشنبه 11 مرداد 96