خبر 20 پنج شنبه 26 اسفند 95

خبر 20 پنج شنبه 26 اسفند 95
آغاز سفرهای نوروزی و افزایش حجم ترافیک محورهای اصلی کشور/ صدا و سیما و برنامه های انتخابات رئیس جمهور دوازدهم/ فوران آتشفشان اتنا در جزیره سیسیل ایتالیا و چندین خبر دیگر.

خبر 20 پنج شنبه 26 اسفند 95