خبر 20، چهارشنبه 18 مرداد 96

خبر 20، چهارشنبه 18 مرداد 96
نمایندگان با کلیات لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی موافقت کردند/ روزهای پرکار این روزهای مجلس برای بررسی نامزدهای کابینه دوازدهم/ معاون اول رئیس جمهور: هر چند در کابینه وزیر زن نداریم، اما زنان در پست های دولتی حضور پررنگی خواهند داشت و چند خبر دیگر.

خبر 20، چهارشنبه 18 مرداد 96