خبر 20، چهارشنبه 17 خرداد 96

خبر 20، چهارشنبه 17 خرداد 96
پایان حادثه تروریستی در ساختمان اداری مجلس و حرم امام (ره)/ دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه/کولیوند سرپرست اورژانش کشور: حوادث امروز مجلس و حرم امام چهل و سه نفر مصدوم و 12 شهید برجای گذاشت و چند خبر دیگر.

خبر 20، چهارشنبه 17 خرداد 96