خبر 20، شنبه 28 اسفند 95

خبر 20، شنبه 28 اسفند 95
میلاد حضرت زهرا (س) و روز زن/ سرکشی وزیر راه از فرودگاه امام خمینی (ره)/ ترافیک در محورهای ارتباطی اصلی کشور همچنان پر حجم و سنگین و چند خبر دیگر.

خبر 20، شنبه 28 اسفند 95