خبر خوش برای هواداران پرسپولیس / طلب مانوئل ژوزه به طور کامل تامین شد

خبر خوش برای هواداران پرسپولیس / طلب مانوئل ژوزه به طور کامل تامین شد
معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس از تامین بدهی مانوئل ژوزه خبر داد.

خبر خوش برای هواداران پرسپولیس / طلب مانوئل ژوزه به طور کامل تامین شد