خبر خوب برای کارلوس کی روش!

خبر خوب برای کارلوس کی روش!
کارلوس کی‌روش از سوی فدراسیون فوتبال ایران از گفت و گو با رسانه‌های ایران محروم شده است.

خبر خوب برای کارلوس کی روش!