خبر خوب برای پرسپولیسی ها / هم شجاع هست و هم حاجی

خبر خوب برای پرسپولیسی ها / هم شجاع هست و هم حاجی
برانکو ایوانکوویچ در پایان تمرین امروز تیمش لیست نفراتش برای دیدار مقابل سایپا را مشخص کرد تا راهی هتل شوند.

خبر خوب برای پرسپولیسی ها / هم شجاع هست و هم حاجی