خبر بد نقل و انتقالاتی براى منصوریان؛ 2 ستاره استقلال پریدند!

خبر بد نقل و انتقالاتی براى منصوریان؛ 2 ستاره استقلال پریدند!
این طور که به نظر مى رسد استقلالى‌ها قادر به جذب ۲ بازیکن مد نظر منصوریان نیستند.

خبر بد نقل و انتقالاتی براى منصوریان؛ 2 ستاره استقلال پریدند!