خبر بد برای ستاره پرسپولیس/ گام به گام دورتر از داربی

خبر بد برای ستاره پرسپولیس/ گام به گام دورتر از داربی
شانس حضور محسن مسلمان در آن بازي دربی كمترين حد ممكن رسيده است.

خبر بد برای ستاره پرسپولیس/ گام به گام دورتر از داربی