خبری خوب برای هواداران پرسپولیس/ مهدی طارمی ماندنی شد

خبری خوب برای هواداران پرسپولیس/ مهدی طارمی ماندنی شد
علیرغم شایعات زیادی که در خصوص لژیونر شدن مهدی طارمی به وجود آمده، مسوولان این تیم چنین قصدی ندارند.

خبری خوب برای هواداران پرسپولیس/ مهدی طارمی ماندنی شد