خبری بسیار خوش برای استقلالی ها!

خبری بسیار خوش برای استقلالی ها!
با پاس شدن چک استقلالى ها مشکل شجاعیان برای ادامه حضور در این تیم حل شد.

خبری بسیار خوش برای استقلالی ها!