خبرهای بد در اردوگاه آبی/ شکایت بازیکنان پیشین استقلال از این باشگاه ادامه دارد

خبرهای بد در اردوگاه آبی/ شکایت بازیکنان پیشین استقلال از این باشگاه ادامه دارد
شکایت بازیکنان سابق استقلال بابت بدهی های این باشگاه این روزها به صورت اپیدمی در حال رشد است و به سریالی از پرونده های متعدد بدل شده است.

خبرهای بد در اردوگاه آبی/ شکایت بازیکنان پیشین استقلال از این باشگاه ادامه دارد