«حیا کن رها کن» و پرتاب بطری استقلالی ها به منصوریان در جم

«حیا کن رها کن» و پرتاب بطری استقلالی ها به منصوریان در جم
برخی از هواداران تیم فوتبال استقلال که در ورزشگاه تختی جم حضور داشتند، به سمت سرمربی تیم محبوب‌شان بطری پرتاب کردند.

«حیا کن رها کن» و پرتاب بطری استقلالی ها به منصوریان در جم