حمله نظامیان آل خلیفه به عزداران حسینی (ع)

حمله نظامیان آل خلیفه به عزداران حسینی (ع)
نظامیان رژیم آل خلیفه در روز عاشورا، به عزاداران حسینی (ع) در شهر “عالی” بحرین یورش بردند.

حمله نظامیان آل خلیفه به عزداران حسینی (ع)