حمله به اردوگاه سازمان ملل در مالی/ یک کشته و 9 زخمی

حمله به اردوگاه سازمان ملل در مالی/ یک کشته و 9 زخمی
در حمله مهاجمان مسلح به اردوگاه سازمان ملل در شمال مالی یک کشته نفر و 9 زخمی شدند.

حمله به اردوگاه سازمان ملل در مالی/ یک کشته و 9 زخمی