حمایت قاطع مسکو از برجام

حمایت قاطع مسکو از برجام
وزیر خارجه روسیه در جریان تماس تلفنی با ظریف همتای ایرانی خود، حمایت کامل مسکو از «برجام» را اعلام کرده است.

حمایت قاطع مسکو از برجام