حمایت عابدینی از مدیریت طاهری در پرسپولیس

حمایت عابدینی از مدیریت طاهری در پرسپولیس
امیر عابدینی درباره شیوه مدیریت علی‌اکبر طاهری در باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: معتقدم “طاهری” در باشگاه پرسپولیس موفق عمل کرده است.

حمایت عابدینی از مدیریت طاهری در پرسپولیس