حل مشکل ستاره استقلال و فرار از سرباز شدن

حل مشکل ستاره استقلال و فرار از سرباز شدن
بازیکن جوان استقلال که هنوز خدمت سربازی را پشت سر نگذاشته مجوز ادامه حضور در تیمش را دریافت کرد.

حل مشکل ستاره استقلال و فرار از سرباز شدن