حل مشکلات مستضعفان با حرکت اورژانسی

حل مشکلات مستضعفان با حرکت اورژانسی
نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری گفت: فرهنگ مردم ایران این است که توجه به نیازمندان و محرومان را جزو فرهنگ زندگی خودشان می دانند، مسئولان باید این را در اولویت اول بدانند اگر ما مسئولیتی داریم به برکت همین تلاش ها و زحمات ملت و محرومان است.

حل مشکلات مستضعفان با حرکت اورژانسی