حضور پیشکسوت جنجالی در اردوی پرسپولیس

حضور پیشکسوت جنجالی در اردوی پرسپولیس
پیشکسوت پرسپولیس با حضور در اردوی این تیم پیش از جدال برابر نسف قارشی با بازیکنان و کادرفنی دیدار کرد.

حضور پیشکسوت جنجالی در اردوی پرسپولیس