حضور سرلشکر باقری در جمع رزمندگان مدافع حرم

حضور سرلشکر باقری در جمع رزمندگان مدافع حرم
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان در ادامه سفر به سوریه در رزمندگان مدافع حرم و دیگر مناطق عملیاتی حضور یافت.

حضور سرلشکر باقری در جمع رزمندگان مدافع حرم