حضور دین محمدی و طاهری در استقلال منتفی شد

حضور دین محمدی و طاهری در استقلال منتفی شد
حضور 2 دستیار ایرانی در کادر فنی استقلال به طور کامل منتفی شد.

حضور دین محمدی و طاهری در استقلال منتفی شد