حبس و سلب‌ تابعیت 19بحرینی به اتهام ارتباط با ایران و حزب الله

حبس و سلب‌ تابعیت 19بحرینی به اتهام ارتباط با ایران و حزب الله
دادگاه آل خلیفه 19 جوان را به اتهامات واهی همچون جاسوسی برای ایران و حزب الله به سلب تابعیت، حبس ابد و تحمل ۱۰ تا ۱۵ سال زندان محکوم کرد.

حبس و سلب‌ تابعیت 19بحرینی به اتهام ارتباط با ایران و حزب الله