حال این روزهای ازگله و ثلاث باباجانی

حال این روزهای ازگله و ثلاث باباجانی
شهر ازگله از 21 آبان تاکنون هزار بار لرزیده، شب گذشته هم زلزله ای با قدرت شش ریشتراین شهرستان را لرزاند. اسکان موقت در همه جای شهر فراهم شده اما مردم به دنبال سرپناه امن تری هستند.

حال این روزهای ازگله و ثلاث باباجانی