حاشیه های مراسم تحلیف (2)

حاشیه های مراسم تحلیف (2)
مراسم تحلیف رئیس جمهور کشورمان در صحن مجلس با حضور مهمانان و مقامات داخلی و خارجی حاشیه ها و صحنه های جالبی داشت که مورد توجه خبرنگاران و عکاسان قرار گرفت.

حاشیه های مراسم تحلیف (2)