جوانان کشتی راهی دیدار رده بندی شدند

جوانان کشتی راهی دیدار رده بندی شدند
دو کشتی گیر کشورمان به دیدار رده بندی رقابت های قهرمانی جوانان جهان راه یافتند.

جوانان کشتی راهی دیدار رده بندی شدند