جهانگیری: برخی تالاب‌های کشور، در حال خشک شدن هستند

جهانگیری: برخی تالاب‌های کشور، در حال خشک شدن هستند
معاون اوّل رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات احیاء دریاچه ارومیه گفت: همه دستگاه‌ها مکلف به اجرای دقیق و کامل این مصوبات هستند و اگر کسی از این مصوبات تخطی نماید باید پاسخگو باشد.

جهانگیری: برخی تالاب‌های کشور، در حال خشک شدن هستند