جنگ تجاری آمریکا با چین و اروپا

جنگ تجاری آمریکا با چین و اروپا
تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم، واکنش های شدید داخلی و بین المللی را در پی داشته است.

جنگ تجاری آمریکا با چین و اروپا