جمعیت تهران؛ 13 میلیون نفر!

جمعیت تهران؛ 13 میلیون نفر!
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت: براساس آخرین آمارهای سرشماری امسال 13 میلیون و 260 هزار نفر در تهران ساکنند.

جمعیت تهران؛ 13 میلیون نفر!