جلسه شبانه منصوريان با افتخاری به خاطر بازيكنان

جلسه شبانه منصوريان با افتخاری به خاطر بازيكنان
سرمربي استقلال شب گذشته جلسه اي با مديرعامل باشگاه داشت.

جلسه شبانه منصوريان با افتخاری به خاطر بازيكنان