جلد روزنامه پیروزی/ هنوز هم به آقای گلی فکر می‌کنم + عکس

جلد روزنامه پیروزی/ هنوز هم به آقای گلی فکر می‌کنم + عکس
قرار است پیراهن یا امام رضای مرحوم نوروزی که بارها پس از گلزنی برای پرسپولیس آن را نشان می‌داد فردا طی مراسمی به موزه آستان قدس رضوی تقدیم شود.

جلد روزنامه پیروزی/ هنوز هم به آقای گلی فکر می‌کنم + عکس