جشن بزرگ غدیر در میدان امام حسین (ع)

جشن بزرگ غدیر در میدان امام حسین (ع)
میدان امام حسین (ع) تهران امروز صحنه جشن بزرگ عید سعید غدیر خم با حضور قشرهای مختلف مردم بود.

جشن بزرگ غدیر در میدان امام حسین (ع)