جریمه نقدی استقلالی ها به دلیل فحاشی به منصوریان!

جریمه نقدی استقلالی ها به دلیل فحاشی به منصوریان!
کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تیم های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی اعلام کرد.

جریمه نقدی استقلالی ها به دلیل فحاشی به منصوریان!