جریمه سنگین بازیکن مشهور به خاطر مدل موی نامناسب

جریمه سنگین بازیکن مشهور به خاطر مدل موی نامناسب
کایو لوکاس فرناندز وینگر ۲۳ ساله تیم العین که سابقه بازی در خط هافبک و حمله را دارد، در فصل جاری نیز همچون گذشته برای تیمش موثر ظاهر شده است.

جریمه سنگین بازیکن مشهور به خاطر مدل موی نامناسب