جدی‌ترین درخواست منصوریان از خرید جدید استقلال

جدی‌ترین درخواست منصوریان از خرید جدید استقلال
مهدی قائدی در اولین نمایش خود برای استقلال عملکرد خوبی ارائه داد و مورد توجه کادر فنی استقلال قرار گرفت.

جدی‌ترین درخواست منصوریان از خرید جدید استقلال