جان باختن یک آتش نشان در حادثه حریق پالایشگاه اصفهان

جان باختن یک آتش نشان در حادثه حریق پالایشگاه اصفهان
حریق در انبار نفتالین قیطران زغال سنگ اصفهان موجب جان باختن یک آتش نشان شد.

جان باختن یک آتش نشان در حادثه حریق پالایشگاه اصفهان