جانشین ستاره پرسپولیس مشخص شد

جانشین ستاره پرسپولیس مشخص شد
سرمربی پرسپولیس در نهایت به گزینه نهایی برای انتخاب جانشین هافبک مصدوم تیمش رسید.

جانشین ستاره پرسپولیس مشخص شد