ثبت نام پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت ارشد آزاد

ثبت نام پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت ارشد آزاد
ثبت نام پذیرفته شدگان تمامی رشته‌های تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی از فردا دوشنبه ۲۳ بهمن ماه آغاز می‌شود.

ثبت نام پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت ارشد آزاد