تیمی که پرسپولیس برای استقلالی‌ها نگه داشت!

تیمی که پرسپولیس برای استقلالی‌ها نگه داشت!
پارسال پرسپولیس در آخرین بازی لیگ باید به مصاف سیاه‌جامگان می‌رفت.

تیمی که پرسپولیس برای استقلالی‌ها نگه داشت!