تیراندازی مجری شبکه خبر و همسرش +عکس

تیراندازی مجری شبکه خبر و همسرش +عکس
مجری زن شبکه خبر عکسی از خود و همسرش را در حال تیراندازی در اینستاگرام منتشر کرد.

تیراندازی مجری شبکه خبر و همسرش +عکس