تیتر امشب/ چرایی تغییر نرخ سود

تیتر امشب/ چرایی تغییر نرخ سود
دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی گفت: علت اصلی تغییر سود بانکی، مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه است.

تیتر امشب/ چرایی تغییر نرخ سود