تیتر امشب/ نوروز 97 و ایمنی جاده‌ها

تیتر امشب/ نوروز 97 و ایمنی جاده‌ها
با وجود بهبود رفتار رانندگی و ایمنی جاده های بین شهری، رعایت نکات ایمنی لازمه رانندگی در مسیرهای طولانی است.

تیتر امشب/ نوروز 97 و ایمنی جاده‌ها