تیتر امشب/ مشارکت مردمی حلقه مفقوده حفاظت از محیط زیست

تیتر امشب/ مشارکت مردمی حلقه مفقوده حفاظت از محیط زیست
معاون امور جنگل سازمان جنگل ها گفت: جلب مشارکت مردمی یکی از خلاء ها و حلقه های مفقوده حفاظت از محیط زیست است.

تیتر امشب/ مشارکت مردمی حلقه مفقوده حفاظت از محیط زیست