تیتر امشب/ مبارزه با قاچاق کالا باید برای مردم ملموس شود

تیتر امشب/ مبارزه با قاچاق کالا باید برای مردم ملموس شود
یک نماینده مجلس معتقد است، انواع کالای قاچاق از مبادی مختلف وارد کشور می شود و تولید را فلج و مردم را بیکار کرده است، بنابراین مبارزه با قاچاق کالا باید برای مردم ملموس شود.

تیتر امشب/ مبارزه با قاچاق کالا باید برای مردم ملموس شود